Bahagian PerkhidmatanAkademikTeknologi MaklumatdanPerpustakaan

MAKLUMAN

Klik untuk melihat tarikh dan tatacara pengambilan skrol
Image

MAKLUMAN

MAKLUMAN

MAKLUMAN

MAKLUMAN

AKADEMIK

Buku Peraturan Akademik
Image
Kalendar Akademik
Image
Jadual Kuliah
Image

SISTEM PELAJAR

Sistem Pengurusan Pelajar (SPMP)
Image
Campus Management System (CMS)
Image
WhatsApp Pensyarah
Image

ONLINE LEARNING

OLeS
Image
Panduan PdP Online
Image
Panduan Pengunaan OLeS
Image

PERPUSTAKAAN AL BIRUNI

SISTEM KOHA
Image
EBOOK PROQUEST
Image
Mengenai Perpustakaan Al-Biruni
Tutorial KOHA/OPAC
Panduan Ebrary

MAKLUMAN

Image

Pertanyaan Akademik

MEMO PEPERIKSAAN ONLINE
Image

Search