Piagam Pelanggan

Dalam merealisasikan visi dan misi KPTM sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi pilihan, maka kami warga KPTM dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan :
  • Menyediakan program pengajian yang diiktiraf, berkualiti, dan mempunyai nilai pasaran.
  • Melahirkan graduan yang berilmu, berkualiti dan berdaya saing.
  • Menawarkan program pengajian pada kadar yuran yang berpatutan.
  • Menyediakan tenaga kerja profesional dan komited.
  • Menyediakan kemudahan lengkap yang mencukupi.

Search