Seksyen Pendaftaran & Rekod Statistik

SEKTOR PENDAFTARAN & REKOD STATISTIK (SPRS) adalah salah satu unit di Bahagian Akademik yang mengurus urusan pendaftaran pelajar baharu dan kanan serta data-data peribadi pelajar didalam sistem.

Perkhidmatan yang disediakan oleh Sektor Pendaftaran & Rekod Statistik adalah:
1. Pendaftaran pelajar baharu dan kanan
2. Pendaftaran Kursus
3. Surat Pengesahan Pelajar
4. Kad ID Pelajar
5. Pengrekodan data peribadi pelajar didalam sistem (Fail Perbadi, CMS, SPMP & EIPTS)
6. Proses pertukaran kolej/program/penangguhan semester/ berhenti
7. Edaran skrol Diploma

Matlamat kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap kepada semua terutamanya kepada pelajar, ibubapa, kakitangan, bahagian-bahagian lain di KPTM.
ZULLIANA BINTI MOHAMAD
Penolong PengarahZULLIANA BINTI MOHAMADzulliana@gapps.kptm.edu.my
Farah Asna Binti Ahmad Pauzi
KeraniFarah Asna Binti Ahmad Pauzifarahasna@gapps.kptm.edu.my (ext:232)
Nor Fatinah Binti Ismail
KeraniNor Fatinah Binti Ismailfatinah@gapps.kptm.edu.my (ext:232)
01

Menguruskan pendaftaran pelajar baharu dan kanan

02

Pendaftaran Kursus

03

Surat Pengesahan Pelajar

04

Menguruskan Kad ID Pelajar

05

Merekodkan data peribadi pelajar didalam sistem (Fail Perbadi, CMS, SPMP & EIPTS)

06

Memproses pertukaran kolej/program/penangguhan semester/ berhenti

07

Mengedar skrol Diploma

Search