Seksyen Pemasaran dan Pengambilan Pelajar

Seksyen Pemasaran dan Pengambilan KPTM Kuantan

  1. Pengenalan kepada Jabatan/ Seksyen
  • Seksyen ini berada di bawah Jabatan Khidmat Pengurusan Kolej Poly-Tech MARA Kuantan
  1. Fungsi Jabatan / Seksyen
  • Merancang dan melaksanakan strategi yang inovatif untuk memastikan mencapai sasaran pengambilan pelajar
  • Merangka strategi pemasaran dan promosi yang berkesan
  • Mememastikan aktiviti pemasaran kolej mencapai KPI yang ditetapkan dan menyediakan langkah penambahbaikan yang diperlukan.
  • Memupuk semangat kerja berpasukan bagi mengekalkan produktiviti yang tinggi.
  • Memastikan promosi dijalankan menerusi media sosial secara kerap dan berterusan
Tengku Nahdatul Azlin binti Tengku Bahanuddin
Penolong Pengarah KananTengku Nahdatul Azlin binti Tengku Bahanuddintg_azlin@gaaps.kptm.edu.my (ext:204)
Faridah binti Ishak
Penolong PengarahFaridah binti Ishakfaridah_i@gapps.kptm.edu.my (ext:259)
01

Membantu prospek pelajar untuk mendapatkan surat tawaran

02

Memberi khidmat nasihat kepada prospek pelajar di dalam pemilihan kursus

03

Membantu agen staf/pelajar perihal pengrekrutan pelajar baharu

04

Menyalurkan maklumat terkini mengenai pengrekrutan pelajar baharu kepada agen staf/pelajar

05

Membuat sms blasting/ mailshot/telemarketing berkaitan pelajar baharu

06

Data entry prospek pelajar yang diperolehi dari pameran sekolah/ karnival

Search