Seksyen Jaminan Kualiti

FADHILAH BINTI HAJI ABDULLAH
Penolong PengarahFADHILAH BINTI HAJI ABDULLAHfadhilah@gapps.kptm.edu.my (ext : 222)

Memastikan pegawai di setiap bahagian/jabatan mewujudkan sistem pengurusan kualiti supaya tanggungjawab dan akauntabiliti dalam proses kerja lebih jelas.

● Menyelaras usaha penambahbaikan berterusan yang dijalankan di peringkat jabatan.
● Memantau pelaksanaan sistem pengurusan berkualiti di seluruh organisasi.
● Merancang latihan pengurusan berkualiti yang berterusan.
● Memantau pengwujudan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan berkualiti

Search