JabatanKewangan

>>SEKSYEN AKAUN PELAJAR

MAKLUMAN

Pembayaran Yuran Sesi November 2020

KAEDAH PEMBAYARAN YURAN

>>Pembayaran Yuran Secara Online
>>Pembayaran Melalui Kaunter Bank Islam (Slip Pembayaran seperti gambar di bawah)
* Bukti pembayaran hendaklah di email kepada jkewktn@gapps.kptm.edu.my

borang

(Syarat insentif adalah pelajar perlu mendapat keputusan semester terkini GPA 4.0)

VIDEO

>>SEKSYEN TAJAAN

Search