Previous Next

Perbincangan Kerjasama Dua Hala KPTM Kuantan Dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang

𝘗𝘢𝘥𝘢 22 𝘔𝘢𝘤 2021 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘭𝘶, 𝘸𝘢𝘬𝘪𝘭 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘒𝘗𝘛𝘔 𝘒𝘶𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘬𝘶𝘯𝘫𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵 𝘬𝘦 𝘑𝘢𝘣𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘉𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘚𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘕𝘦𝘨𝘦𝘳𝘪 𝘗𝘢𝘩𝘢𝘯𝘨. 𝘒𝘶𝘯𝘫𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘮𝘣𝘶𝘵 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘢𝘳𝘢𝘩 𝘫𝘢𝘣𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘪𝘵𝘶 𝘴𝘦𝘯𝘥𝘪𝘳𝘪 𝘪𝘢𝘪𝘵𝘶 𝘌𝘯𝘤𝘪𝘬 𝘔𝘶𝘢’𝘢𝘻𝘻𝘢𝘮𝘪𝘳 𝘣𝘪𝘯 𝘑𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘣𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘸𝘢𝘭 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘯𝘨𝘢𝘵 𝘬𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘬𝘵𝘪𝘧 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘸𝘢 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘣𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘭𝘢𝘯𝘫𝘶𝘵 𝘱𝘢𝘥𝘢 6 𝘈𝘱𝘳𝘪𝘭 2021 𝘥𝘪 𝘒𝘗𝘛𝘔 𝘒𝘶𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯. 𝘏𝘢𝘴𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘣𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘣𝘶𝘵, 𝘬𝘦𝘥𝘶𝘢-𝘥𝘶𝘢 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘬𝘦𝘳𝘫𝘢𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘭𝘢𝘯𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘶𝘢 𝘢𝘬𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘪 𝘶𝘵𝘢𝘮𝘢 𝘪𝘢𝘪𝘵𝘶:

𝘈𝘕𝘜𝘎𝘌𝘙𝘈𝘏 𝘙𝘌𝘔𝘈𝘑𝘈 𝘗𝘌𝘙𝘋𝘈𝘕𝘈 𝘙𝘈𝘒𝘈𝘕 𝘔𝘜𝘋𝘈
𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘈𝘯𝘶𝘨𝘦𝘳𝘢𝘩 𝘙𝘦𝘮𝘢𝘫𝘢 𝘗𝘦𝘳𝘥𝘢𝘯𝘢 𝘙𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘔𝘶𝘥𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘱𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘣𝘶𝘢𝘩 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘢𝘯𝘶𝘨𝘦𝘳𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘳𝘢𝘧 𝘈𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘢𝘥𝘢𝘱𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘈𝘯𝘶𝘨𝘦𝘳𝘢𝘩 𝘛𝘩𝘦 𝘋𝘶𝘬𝘦 𝘰𝘧 𝘌𝘥𝘪𝘯𝘣𝘶𝘳𝘨𝘩’𝘴 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 140 𝘣𝘶𝘢𝘩 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘦𝘭𝘶𝘳𝘶𝘩 𝘥𝘶𝘯𝘪𝘢. 𝘈𝘯𝘶𝘨𝘦𝘳𝘢𝘩 𝘨𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢, 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘦𝘮𝘢𝘴 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘣𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢-𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘶𝘮𝘶𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘪 14 – 24 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘶𝘯𝘺𝘢𝘪 4 𝘬𝘰𝘮𝘱𝘰𝘯𝘦𝘯 𝘪𝘢𝘪𝘵𝘶 𝘬𝘩𝘪𝘥𝘮𝘢𝘵 𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵, 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘩𝘪𝘳𝘢𝘯, 𝘳𝘦𝘬𝘳𝘦𝘢𝘴𝘪 𝘧𝘪𝘻𝘪𝘬𝘢𝘭 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘫𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘴𝘢𝘬. 𝘜𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘪𝘵𝘶, 𝘒𝘗𝘛𝘔 𝘒𝘶𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘬𝘦𝘳𝘫𝘢𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘑𝘢𝘣𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘉𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘚𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘕𝘦𝘨𝘦𝘳𝘪 𝘗𝘢𝘩𝘢𝘯𝘨 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪 𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘈𝘯𝘶𝘨𝘦𝘳𝘢𝘩 𝘙𝘦𝘮𝘢𝘫𝘢 𝘗𝘦𝘳𝘥𝘢𝘯𝘢 𝘙𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘔𝘶𝘥𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳-𝘱𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘒𝘗𝘛𝘔 𝘒𝘶𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘵𝘦𝘳𝘥𝘦𝘥𝘢𝘩 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 4 𝘬𝘰𝘮𝘱𝘰𝘯𝘦𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘳𝘭𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘣𝘶𝘵. 𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘪𝘩𝘢𝘳𝘢𝘱 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘯𝘪𝘭𝘢𝘪 𝘵𝘢𝘮𝘣𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘵𝘶 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘩𝘪𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳-𝘱𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘦𝘵𝘳𝘢𝘮𝘱𝘪𝘭𝘢𝘯, 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘦𝘺𝘢𝘬𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘰𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪𝘬.

𝘔𝘈𝘓𝘈𝘠𝘚𝘐𝘈 𝘝𝘈𝘊𝘊𝘐𝘕𝘌 𝘚𝘜𝘗𝘗𝘖𝘙𝘛 𝘝𝘖𝘓𝘜𝘕𝘛𝘌𝘌𝘙 (𝘔𝘺𝘝𝘢𝘤)
𝘔𝘺𝘝𝘢𝘤 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘪𝘯𝘪𝘴𝘪𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘦𝘮𝘣𝘦𝘭𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘯𝘢𝘨𝘢 𝘴𝘶𝘬𝘢𝘳𝘦𝘭𝘢𝘸𝘢𝘯 (𝘱𝘦𝘳𝘬𝘩𝘪𝘥𝘮𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘪𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯) 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘱𝘦𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘵𝘶 𝘱𝘦𝘵𝘶𝘨𝘢𝘴 𝘣𝘢𝘳𝘪𝘴𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘯𝘤𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘨𝘦𝘳𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯 𝘥𝘪 𝘗𝘶𝘴𝘢𝘵 𝘗𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪𝘢𝘯 𝘝𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯 (𝘗𝘗𝘝) 𝘴𝘦𝘭𝘶𝘳𝘶𝘩 𝘯𝘦𝘨𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘦𝘳𝘢𝘩. 𝘗𝘪𝘩𝘢𝘬 𝘑𝘉𝘚𝘕𝘗 𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘸𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘢𝘭𝘶𝘮𝘯𝘪-𝘢𝘭𝘶𝘮𝘯𝘪 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳-𝘱𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘒𝘗𝘛𝘔 𝘒𝘶𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘴𝘶𝘬𝘢𝘳𝘦𝘭𝘢𝘸𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘵𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘮𝘢𝘢𝘯 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯 𝘥𝘪 𝘗𝘢𝘩𝘢𝘯𝘨. 𝘗𝘦𝘭𝘢𝘫𝘢𝘳 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘢𝘭𝘶𝘮𝘯𝘪 𝘒𝘗𝘛𝘔 𝘒𝘶𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘴𝘶𝘬𝘢𝘳𝘦𝘭𝘢𝘸𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘮𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘴𝘦𝘱𝘦𝘯𝘶𝘩 𝘮𝘢𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘴𝘦𝘱𝘢𝘳𝘶𝘩 𝘮𝘢𝘴𝘢. 𝘗𝘦𝘯𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘴𝘶𝘬𝘢𝘳𝘦𝘭𝘢𝘸𝘢𝘯 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪 𝘭𝘰𝘬𝘢𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘮𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨-𝘮𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨.

𝘚𝘦𝘮𝘰𝘨𝘢 𝘬𝘦𝘳𝘫𝘢𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘪𝘯𝘪 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘧𝘢𝘢𝘵 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘬𝘦𝘥𝘶𝘢-𝘥𝘶𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘵𝘦𝘳𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢-𝘣𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘬𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘮𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘢 𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱𝘢𝘯.

 

Hubungi Kami

Kolej Poly-Tech MARA Kuantan, KM 8, Jalan Gambang, 25150 Kuantan, Pahang.

  • dummy+609-536 6701/513/514

  • dummy+609-536 6515

  • dummy prktn@kptm.edu.my

Muat Turun Aplikasi

Visitors Counter

194400
TodayToday210
YesterdayYesterday268
This_WeekThis_Week1481
This_MonthThis_Month4541
All_DaysAll_Days194400

 

 

Search