PERKHIDMATAN

Rujukan dan perkhidmatan maklumat
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan apa- apa bantuan dalam menggunakan koleksi- koleksi perpustakaan, anda boleh merujuk mana- mana staf yang bertugas. Mereka boleh menasihati dan mencadangkan kesesuaian sumber perpustakaan dan kesesuaian perkhidmatan.
 
Bilik perbincangan
Kami menyediakan bilik perbincangan kumpulan. Sila berurusan dengan kaunter pinjaman dan pemulangan untuk pertanyaan dan tempahan.
 
Bilik Audio dan Visual
 Pengguna boleh meminta untuk menggunakan bilik tersebut.. Sila berurusan dengan kaunter pinjaman dan pemulangan untuk tempahan.
 
Katalog Atas Talian [WebOPAC]
Sistem perpustakaan KOHA menyediakan Katalog Atas Talian (OPAC). Melalui OPAC, pengguna boleh melayari Perpustakaan Al-Biruni . Pencarian boleh dilalukan melalui tajuk, pengarang, subjek, atau kata kunci.
 
Akses internet
Beberapa computer peribadi diperuntukkan untuk membolehkan akses internet. Walau bagaimanapun, ianya tidak mencukupi untuk semua orang. Pengguna digalakkan membawa computer riba mereka untuk akses WiFi.