MISI, VISI, OBJEKTIF DAN FUNGSI JABATAN

Ditulis oleh Hisham Arifin on . Posted in Kewangan

  

MISI JABATAN KEWANGAN

Menjadi jabatan yang sentiasa menyediakan perkhidmatan kewangan yang terbaik kepada ibubapa, pelajar dan staf.

 

OBJEKTIF JABATAN KEWANGAN

  1. Mengurus kewangan dengan cekap dan berkesan
  2. Menyediakan maklumat kewangan dengan cepat, tepat dan lengkap
  3. Memberi perkhidmatan pelanggan yang memuaskan
  4. Menambahbaik sistem pengurusan kewangan secara berterusan

 

FUNGSI JABATAN KEWANGAN

A. SEKSYEN AKAUN PELAJAR

Memastikan semua transaksi berkaitan dengan pelajar (aktif & tidak aktif) dikemaskini dan direkod dengan lengkap.

B. SEKSYEN TAJAAN

Memproses permohonan penajaan pelajar dan mengemaskini maklumat pelajar kepada pihak penaja.

C. SEKSYEN LAPORAN AKAUN

Memastikan semua transaksi akaun diambilkira dengan tepat dan lengkap.

D. SEKSYEN OPERASI KEWANGAN

Memastikan pembayaran kepada pihak pembekal dibuat mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.