KEMUDAHAN JTM

Posted in JTM

 

Kami mempunyai kawasan makmal komputer, yang mengandungi lebih daripada200 buah komputer.
Di bawah ini adalah senarai makmal dan juga perkakasan dan spesifikasi perisian.