INFO JTM

Posted in JTM

Bertanggungjawab :
1. Mengurus dan melaksanakan sistem dan rangkaian di dalam KPTM dan kakitangan lain.
2. Untuk merancang, mengembangkan, mengintegrasikan, menaik taraf, mengendali dan menyenggara sistem.
3. Untuk mengekalkan laman web kami di semua cawangan.
4. Untuk mengendalikan penyelenggaraan dan perkhidmatan komputer.
5. Untuk mengendalikan perkakasan dan pemasangan perisian.