JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

 Sebagai sebuah Jabatan Teknologi Maklumat, kami membantu pelajar dan kakitangan KPTM untuk lebih berpuas hati terhadap perkhidmatan kami dan juga mudah untuk menggunakan kemudahan kami. Oleh itu, jika ada sebarang kejadian berlaku sila maklumkan kami di jabatan kami dan mengisi borang yang disediakan.