JABATAN KEWANGAN

 

Jabatan Kewangan KPTM Kuantan merupakan sebuah jabatan yang bertanggungjawab di dalam menguruskan segala hal berkaitan kewangan KPTM Kuantan.

Perkhidmatan yang dibekalkan oleh jabatan ini meliputi kesemua pengguna di KPTM Kuantan.