JABATAN KEWANGAN

 kwgn1  kwgn2

Jabatan Kewangan KPTM Kuantan merupakan sebuah jabatan yang bertanggungjawab di dalam menguruskan segala hal berkaitan kewangan KPTM Kuantan.

Perkhidmatan yang dibekalkan oleh jabatan ini meliputi kesemua pengguna di KPTM Kuantan.