Seksyen Pemasaran dan Pengambilan Pelajar KPTM Kuantan merupakan seksyen berada di bawah Jabatan Khidmat Pengurusan Kolej Poly-Tech MARA Kuantan

  • Merancang dan melaksanakan strategi yang inovatif untuk memastikan mencapai sasaran pengambilan pelajar
  • Merangka strategi pemasaran dan promosi yang berkesan
  • Mememastikan aktiviti pemasaran kolej mencapai KPI yang ditetapkan dan menyediakan langkah penambahbaikan yang diperlukan.
  • Memupuk semangat kerja berpasukan bagi mengekalkan produktiviti yang tinggi.
  • Memastikan promosi dijalankan menerusi media sosial secara kerap dan berterusan