JABATAN LOGOSTIK & ASET

 

Jabatan Pentadbiran & Logistik KPTM Kuantan merupakan sebuah jabatan yang bertanggungjawab di dalam menguruskan segala hal Pentadbiran & Logistik KPTM Kuantan .Perkhidmatan yang dibekalkan oleh jabatan ini meliputi kesemua pengguna di KPTM Kuantan .