MENGENAI BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) KPTM Kuantan diwujudkan sebagai perantaraan untuk membantu pelajar dalam menguruskan hal ehwal kebajikan seperti urusan kediaman, pinjaman, kaunseling dan aktiviti pelajar.

Bahagian HEP terbahagi kepada :

 

1. Sektor kokurikulum & Alumni

2. Unit Kaunseling & Kerjaya

3. Unit Kebajikan & Kediaman

4. Unit Keusahawanan