Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) KPTM Kuantan diwujudkan sebagai perantaraan untuk membantu pelajar dalam menguruskan hal ehwal kebajikan seperti urusan kediaman, pinjaman, kaunseling dan aktiviti pelajar.

Bahagian HEP terbahagi kepada :

 

1. Sektor kokurikulum & Alumni

2. Unit Kaunseling & Kerjaya

3. Unit Kebajikan & Kediaman

4. Unit Keusahawanan