ACAD 3  ACAD 6

SEKTOR PENDAFTARAN & REKOD STATISTIK (SPRS) adalah salah satu unit di Bahagian Akademik yang mengurus urusan pendaftaran pelajar baharu dan kanan serta data-data peribadi pelajar didalam sistem.

Perkhidmatan yang disediakan oleh Sektor Pendaftaran & Rekod Statistik adalah:

  • Pendaftaran pelajar baharu dan kanan
  • Pendaftaran Kursus
  • Surat Pengesahan Pelajar
  • Kad ID Pelajar
  • Pengrekodan data peribadi pelajar didalam sistem (Fail Perbadi, CMS, SPMP & EIPTS)
  • Proses pertukaran kolej/program/penangguhan semester/ berhenti
  • Edaran skrol Diploma

Matlamat kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap kepada semua terutamanya kepada pelajar, ibubapa, kakitangan, bahagian-bahagian lain di KPTM.