JABATAN MATEMATIK DAN SAINS KOMPUTER

 

 Jabatan Matematik dan Sains Komputer dahulunya di kenali sebagai Jabatan Teknologi Maklumat.

Ianya merupakan sebuah jabatan yang bertanggungjawab dalam menyediakan pengajaran dan pembelajaran bagi kursus Matematik dan Sains Komputer