Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Sains KPTM Kuantan merupakan salah satu jabatan akademik daripada Fakulti Kejuruteraan di KPTM Kuantan. Jabatan ini adalah gabungan daripada pensyarah yang mengajar kursus elektrik, fizik dan kimia. Program yang dijalankan di bawah Jabatan ini adalah Program Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri). Di awal penubuhan Jabatan ini, kami menjalankan program usahasama bersama Universiti Teknologi MARA di dalam bidang Kejuruteraan Elektrik. Setelah beberapa tahun menjalankan usahasam tersebut, kami berkeyakinan menjalankan program sendiri dan telah melahirkan ramai graduan yang berjaya di dalam akademik mahupun perniagaan. Justeru itu, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Sains KPTM Kuantan amat komited dalam memastikan bidang kejuruteraan awam ini menjadi salah satu bidang yang relevan pada masa sekarang dan masa akan datang.