jka

Jabatan Kejuruteraan Awam KPTM Kuantan merupakan salah satu jabatan akademik dari Fakulti Kejuruteraan di KPTM Kuantan. Jabatan Kejuruteraan Awam telah di tubuhkan hampir 15 tahun sejak kewujudannya. Pelbagai program Akademik telah di tawarkan semenjak dari awal penubuhan jabatan ini sehingga sekarang. Justeru itu, Jabatan Kejuruteraan Awam KPTM Kuantan amat komited dalam memastikan bidang kejuruteraan awam ini menjadi salah satu bidang yang relevan pada masa sekarang dan masa akan datang.